Algemene Voorwaarden Equidact

Bij annulering van een therapieafspraak, clinic of les, anders dan door van buiten komend onheil
(officiële weerwaarschuwing van het KNMI, epidemieën waardoor veetransport verboden is, onklaar
geraken van de accommodatie door brand, storm, etc.) is de volgende annuleringsregeling van
kracht:

Haptotherapie en Bowentherapie:
• Indien een therapieafspraak binnen 24 uur wordt afgezegd of wanneer een afspraak wordt
vergeten, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit geldt tevens voor
Bowenbehandelingen van paarden.
• In geval van ziekte wordt de afgezegde afspraak niet doorberekend.

Clinics:
• Indien de annulering 21 dagen of meer vóór aanvang van de clinic aan
Equidact bekend gemaakt wordt: geen kosten;
• Indien de annulering 14 dagen of meer, doch minder dan 21 dagen vóór
aanvang van de clinic aan Equidact bekend gemaakt wordt: 1/3 van de
oorspronkelijke afgesproken vergoeding;
• Indien de annulering 7 dagen of meer, doch minder dan 14 dagen vóór
aanvang van de clinic aan Equidact bekend gemaakt wordt: 2/3 van de
oorspronkelijke afgesproken vergoeding;
• Indien de annulering minder dan 7 dagen vóór aanvang van de clinic aan
Equidact bekend gemaakt wordt: volledige vergoeding.

Lessen/coaching:
• Indien een lesafspraak/coaching op locatie binnen 12 uur wordt afgezegd, zijn alleen de
reiskosten à € 0,30 per km verschuldigd.